ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

กิจกรรมป้องกันโรคโค-กระบือ ของตำบลเมืองคอง
ดำเนินการด้านวัคซีนป้องกันโรคระบาดโค-กระบือ(เฮโมรายิกเซพติกซีเมีย) รอบที่ 1 / 2552 แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของพื้นที่ตำบลเมืองคอง ซึ่งเป็นอีกตำบลหนึ่งที่เลี้ยงกระบือเป็นจำนวนมาก

วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552

อบรมผู้เดือดร้อนด้านอาชีพของพื้นที่ อบต.แม่นะ


ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางด้านการเลือกสร้างเป็นอาชีพแก่กลุ่มผู้เดือดร้อนด้านอาชีพ อันเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นะ อ.เชียงดาว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552

งานฉลองอำเภอเชียงดาว 100 ปี


ส่วนหนึ่งของกิจกรรมงานฉลองอำเภอเชียงดาว 100 ปี ละคร แสง สี เสียง ซึ่งมีผู้แสดงร่วม 300 นาย โดยมีนายอำเภอสุพจน์ หอมชื่น แสดงนำ โดยมีส่วนราชการและหลายหน่วยงานอื่นๆร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างตื่นตาตื่นใจของผู้เข้าชมริมแม่น้ำในบรรยากาศอันหนาวเย็นของเดือนธันวาคม 2552

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2552

อำเภอยิ้ม..ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว

นำทีมโดยนายอำเภอเชียงดาว(นายสุพจน์ หอมชื่น) ออกบริการอำเภอยิ้ม ณ หมู่ที่ 6 บ้านขุนคอง ต.ทุ่งข้าวพวง โดยมีหลายหน่วยงานร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552