ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อำเภอยิ้ม ธันวาคม 2555

21 ธันวาคม 2555 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้ม บ้านปางโฮ้ง หมู่ที่ 12 ตำบลแม่นะ ณ โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ ซึ่งเป็นหย่อมบ้านพี่น้องชาวม้ง โดยมีกลิ่นไอช่วงปีใหม่เพิ่งผ่านมา จึงได้เห็นชุดสวยงามทั้งหมู่บ้าน ด้านการปศุสัตว์ของหย่อมบ้านแห่งนี้มีการเลี้ยงสุกรและไก่ แต่ไม่เลี้ยงโค-กระบือ เศรษฐกิจรายได้ที่สำคัญคือการทำสวนส้ม ขณะนี้เป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิต