ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อำเภอยิ้ม มิถุนายน 2555

26 มิถุนายน 2555 ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ม.3 บ้านแม่ป๋าม ต.ปิงโค้ง ณ วัดแม่ป๋าม โดยการให้ความรู้ด้านโรคระบาดสัตว์ปีกและฝึกทักษะเพื่อนำไปปฏิบัติแก่สัตว์เลี้ยงของตนเอง พร้อมขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไก่พื้นเมือง มีการเลี้ยงสุกรอยู่เล็กน้อย และมีการเลี้ยงโคราว 50 ตัว

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อำเภอยิ้ม พฤษภาคม 2555

24 พฤษภาคม 2555 นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมร่วมอำเภอยิ้ม ณ บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ โดยมีประชาชนชาวอำเภอเชียงดาวมาต้อนรับอย่างเนืองแน่น