ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

อำเภอยิ้ม มีนาคม 2555

23 มีนาคม 2555 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้ม ณ ม.8 บ้านสหกรณ์ ต.เมืองงาย ซึ่งอยู่พื้นที่ของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ