ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554

อำเภอยิ้ม ตุลาคม 2554

20 ตุลาคม 2554 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองนะ ตำบลเมืองนะ ซึ่งนับว่าเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรเป็นพี่น้องชาวไทยใหญ่อยู่อย่างหนาแน่น ด้วยความหลากหลายจนสามารถแยกขยายออกเป็นหมู่ที่ 8 บ้านจองคำ(จีน) และหมู่ที่ 13 บ้านเจียจันทร์(ลาหู่) การเลี้ยงโค-กระบือมีน้อยมาก แต่ก้ยังมีสุกรและสัตว์ปีกอยู่ทั่วไป และด้วยท่านนายอำเภอภาษเดช หงส์ลดารมภ์ ได้รับคำสั่งตำแหน่งใหม่จึงได้กราบลาหลวงตาม้า(วัดถ้ำเมืองนะ)และขอพรเพื่อศิริมงคลด้วยในครั้งนี้

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประชุมโซน 1 / 2555

17 ตุลาคม 2554 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมปศุสัตว์อำเภอกลุ่มที่ 1 (โซนเหนือ) เพื่อติดตามและมอบหมายภาระกิจเฉพาะประจำเดือน ตุลาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงดาว