ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553

อบรมเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปางแดง

อบรมเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของ ลุงอ้าย คำขา (วิทยากรประจำศูนย์) ม. 9 บ้านปางแดง ต.ทุ่งหลุก ของอำเภอเชียงดาว ซึ่งหลากหลายด้วยกิจกรรมด้านปศุสัตว์ พร้อมนำทัศนศึกษาแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างของพื้นที่ ณ อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างแนวคิดอันที่เกษตรกรจะเก็บจำไว้ ไปปฏิบัติปรับปรุงในท้องถิ่นของตนเอง