ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2553

อำเภอยิ้ม กย. 53

23 กันยายน 2553 ทีมหน่วยงานอำเภอเชียงดาว ออกปฏิบัติการอำเภอยิ้ม ณ หมู่ที่ 16 บ.ห้วยน้ำริน ต.ปิงโค้ง ซึ่งเป็นบ้านกลุ่มพี่น้องลีซู ซึง่มีกว่า 100 ครอบครัว ด้านปศุสัตว์ไม่มีการเลี้ยงโค-กระบือ แต่เกือบทุกครัวเรือนจะนิยมเลี้ยงสุกรพื้นเมืองสีดำบนพื้นดินแบบมีคอกรั้วล้อม และสัตว์ปีกไก่เป็ดอีกเล็กน้อย จากการเข้าเยี่ยมสำรวจหมู่บ้านที่มาของชื่อห้วยน้ำริน ก็เพราะว่าในหมู่บ้านจะมีจุดๆหนึ่งที่มีตาน้ำไหลมาออกตลอดปี ให้ชาวบ้านได้ไว้ใช้สอยทุกอย่าง และใสสะอาดแม้ว่าจะเ็ป็นฤดูฝนก็ตาม ปัจจุบันได้พัฒนาสภาพเพื่อความสะดวกดังภาพวันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553

สัมมนาค้าชายแดนเชียงใหม่

21 กันยายน 2553 ร่วมสัมมนา "การขยายช่องทางการค้าชายแดนจังหวัดเชียงใหม่" จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมศักยภาพการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ ความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดน ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มีหลายหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและเอกชน / กลุ่มผู้ค้า เข้าร่วมในครั้งนี้ ทั้งนี้ นายกิตติพงศ์ อุดมเศรษฐ์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ด้านกฎระเบียบ ในการส่งเสริมการค้าชายแดนในครั้งนี้วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2553

อบรมไก่พื้นเมืองเป็นการค้า

17 กันยายน 2553 นำเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกอำเภอเชียงดาว ร่วมอบรมการเลี้ยงและการจัดการไก่พื้นเมืองเป็นการค้า จัดโดย ผศ.ดร. มานิตย์ เทวรักษ์พิทักษ์ ร่วมกับ ผศ.ดร. ประภากร ธาราสาย จากคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ เพชรรัตน์ฟาร์ม 91 ม.9 บ้านพระธาตุ ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเกษตรกรได้รับความรู้ด้านการคัดเลือกพันธุ์ / การจัดการด้านโรงเรือน / การจัดการไก่พื้นเมืองในระยะะต่างๆ / โรคและการสุขาภิบาลป้องกัน พร้อมภาคปฏิบัติ ทั้งนี้เกษตรกรยังได้รับมอบกระติกและอุปกรณ์ทำวัคซีนสัตว์ปีก เพื่อนำไปใช้กับสัตว์ปีกของตนเองอีกด้วย