ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อำเภอยิ้ม กรกฎาคม 2556

18 กรกฎาคม 2556 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านป่าบงงาม(ลีซอ) หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองนะ ซึ่งเป็นหย่อมบ้านหนึ่งของบ้านหนองแขม เมื่อรวมอีกหย่อมบ้านป่าบงงาม(ลาหู่) จะมีประชากรทั้งสิ้น 1,437 คน ประกอบอาชีพหลักด้านเกษตรกรรม ปลูกข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และถั่ว ด้านปศุสัตว์ส่วนใหญ่มีการเลี้ยงสุกรพื้นเมืองสีดำ และไก่พื้นเมือง ไม่มีการเลี้ยงโค-กระบือ ในระหว่างเดินเยี่ยมหมู่บ้านพบอุปกรณ์หยอดปุ๋ยราคาประหยัดไม่ต้องก้มหยอดปุ๋ยให้ปวดหลังอีกด้วย สุดยอดไอเดีย