ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555

อำเภอยิ้ม มกราคม 2555

26 มกราคม 25555 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านขุนคอง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งข้าวพวง ด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงโค-กระบือ ราว 200 ตัว และการเลี้ยงสุกรและสัตว์มีโดยทั่วไป นับเป็นหมู่บ้านของพี่น้องชาวลีซูบ้านเขตสุดท้ายก่อนเข้าสู่อำเภอเวียงแหง

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555

วันเด็ก 2555

12 , 14 มกราคม 2555 จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมเทศบาลพระธาตุปู่ก่ำ และเทศบาลตำบลเชียงดาว เป็นปีแรกโดยเน้นเนื้อหาโรคพิษสุนัขบ้า , โรคสัตว์สู่คนและโรคระบาดสัตว์ สร้างความมรู้ถามตอบมอบรางวัลให้เด็กๆนักเรียน พร้อมความสนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม