ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553

อำเภอยิ้ม ตค. 53

21 ตุลาคม 2553 ออกร่วมหลายหน่วยราชการบริการอำเภอยิ้ม หมู่ 11 บ้านแม่เตาะ ต.เชียงดาว ณ วัดเจริญราษฎร์