ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

อำเภอยิ้ม กรกฎาคม 2555

19 กรกฎาคม 2555 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้ม ณ บ้านห้วยปง ซึ่งหย่อมบ้านของบ้านแม่ยะ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่นะ ที่มีประชาชนส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวลาหู่ และดาราอั้ง(ปะหล่อง) ร้อยกว่าครอบครัว การปศุสัตว์ไม่ปรากฎว่าเลี้ยงโค-กระบือ คงมีเพียงแต่สุกร และสัตว์ปีกทั่วไปแบบพื้นบ้าน จึงเน้นให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เรื่องโรคระบาดสัตว์ปีกและทักษะการทำวัคซีนป้องกัน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก