ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556

อำเภอยิ้ม มกราคม 2556

23-24 มกราคม 2556 ออกบริการบ้านไชยา หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองนะ ณ โรงเรียนสอนภาษาจีนบ้านไชยา หมู่บ้านแห่งนี้มีกว่า 400 ครัวเรือนประชากรกว่า 2,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน , ไทยใหญ่ และลาหู่ ด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงโคราว 190 ตัวและกระบือราว 50 ตัว พบเห็นได้ทั่วไปว่ามีการเลี้ยงไก่กระดูกดำและสุกรพื้นเมืองสีดำ บังเอิญว่าเป็นช่วงฤดูหนาวจึงได้พบเห็นการถนอมอาหารที่ดูแปลกตา ซึ่งไม่ได้ทำขายทำเพียงเฉพาะช่วงนี้เท่านั้น