ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อำเภอยิ้ม สิงหาคม 2556

22 สิงหาคม 2556 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้ม ณ บ้านก๊อตป่าบง หมู่ที่ 11 ตำบลปิงโค้ง ซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ลาหู่ กว่า 180 ครัวเรือน ราว 1200 คน ประกอบอาชีพหลักปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ มีการเลี้ยงสุกรพื้นเมืองสีดำแทบทุกครัวเรือน และมีไก่พื้นเมืองทั่วไป ชาวบ้านนิยมตอนไก่ตัวผู้และในหมู่บ้านมีบุคคลที่สามารถตอนไก่ได้นับ 10 (โดยจะเป็นผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่) ถือว่าเป็นเรื่องแปลกกว่าชุมชนลาหู่แห่งอื่นๆที่พบเห็น ส่วนโค-กระบือทราบว่าไม่มีการเลี้ยงมานานนับ 10 ปี เพราะมีการปลูกพืชด้านการเกษตรมากขึ้น จึงมีผลกระทบต่อการเลี้ยงปศุสัตว์อีกเหตุผลหนึ่ง