ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554

จังหวัดเคลื่อนที่ ปางมะเยา

25 สิงหาคม 2554 หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงใหม่เคลื่อนที่ โดยนำทีมหลายหน่วยงานต่างออกพบปะบริการประชาชน พร้อมมอบนโยบายทั้งรับทราบปัญหาในพื้นที่เพื่อหาและให้แนวทางแก้ไข ณ โรงเรียนบ้านปางมะเยา หมู่ที่ 4 บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

อำเภอยิ้ม สค. 2554

18 สิงหาคม 2554 ร่วมหลายหน่วยงานออกบริการอำเภอยิ้ม ณ หมู่ที่ 14 บ้านป่าตึงงาม ตำบลปิงโค้ง ข้อมูลด้านปศุสัตว์แล้วจัดว่าเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรโคที่มากที่สุดในอำเภอเชียงดาว และมีการเลี้ยงสุกรเกือบทุกหลังคารวมทั้งการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

ซ้อมแผนอพยพชายแดน 2554

16 สิงหาคม 2554 ร่วมซ้อมแผนอพยพราษฎร ส่วนราชการ การพิทักษ์พื้นที่เขตหลัง เนื่องมาจากการสู้รบตามแนวชายแดนไทย - สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีเขตพื้นที่เสี่ยงภัยของ ตำบลเมืองนะ

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โคกระเทียมบ้านห้วยไส้

4 สค. 2554 ออกเยี่ยมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผญบ. สมจิตร จันตา ม.7 บ้านห้วยไส้ ต.เมืองนะ ที่เลี้ยงโคเกือบ 40 ตัว เนื่องจากสภาพพื้นที่บริเวณโรงเรือนเป็นแอ่งเนินเขา ช่วงฝนจึงเป็นโคลนแฉะแต่โคก็สุขภาพสมบูรณ์ดี ที่แปลกตากว่าที่แห่งอื่นๆคือการนำจุกกระเทียมแห้ง นำมาเป็นพืชอาหารให้โคกิน ผช.สมจิตร เล่าว่าพบโดยบังเอิญหลังจากช่วงเย็นต้อนฝูงโคเข้าคอก โคมักแวะกินกองกระจุกแห้งของกระเทียม ซึ่งเป็นส่วนผลพลอยได้จากการเก็บรักษากระเทียม ที่นำส่วนหัวกระเทียมออกแล้ว โคจะกินอย่างเอร็ดอร่อยราวกับหญ้าแห้งและกินได้อย่างไม่จำกัด หรือแสดงอาการผิดปกติใดๆให้เห็นโดยกินแบบนี้มาเป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว จึงเห็นการเก็บกระจุุกกระเทียมที่ไม่ต้องนำไปทิ้งให้เปล่าประโยชน์เหมือนก่อนมา และเห็บที่เคยมีแต่ก่อนก็หายไปหมด ที่อาจตรงกับเอกสารว่าโคจะมีกลิ่นออกมาโดยเห็บไม่ชอบ ทั้งสารในส่วนของกระเทียมยังช่วยเป็นยาถ่ายพยาธิและสามารถลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย อย่างนี้แล้วต่อไปกระจุกกระเทียมแห้งคงไม่มีทิ้งกองให้เห็นอีกแล้ว สนใจสอบถามเพิ่มเติม 08 - 9851 - 8084