ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อำเภอยิ้ม กค 53

21 กรกฎาคม 2553 ร่วมหลายหน่วยงานกับกิจกรรมบริการอำเภอยิ้ม ม.8 บ้านแม่อ้อใน ต.แม่นะ ณ วัดแม่อ้อใน