ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อำเภอยิ้ม กุมภาพันธ์ 2556

21 กุมภาพันธ์ 2556 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 15 ตำบลปิงโค้ง ซึ่งเป็นพี่น้องชาวลาหู่จำนวน 93 ครัวเรือน ประชากรกว่า 300 คน เป็นหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้และมีปัญหาด้านน้ำอย่างยิ่ง โดยมีการบริหารน้ำเปิดใช้เพียง 2 ช่วงเวลาเช้าและช่วงเย็น ช่วงละเพียง 1 ชั่วโมง ด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงสุกรพื้นเมืองสีดำแทบทุกครัวเรือน บ้างก็อยู่ในโรงเรือนบ้างก็ลาดตระเวนไปทั่ว เช่นเดียวกับไก่ และไม่มีการเลี้ยงโค-กระบือ