ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

อำเภอยิ้ม มีนาคม 2557

20 มีนาคม 2557 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้ม บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 16 ตำบลปิงโค้ง ซึ่งเป็นบ้านพี่น้องลีซอ 130 กว่าคร้วเรือน ประชากรราว 500 กว่าคน ส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตรปลูกข้าวโพด , ถั่ว ด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงสุกร เป็ดเทศ ไก่ แต่ไม่พบว่ามีการเลี้ยงโค - กระบือ