ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

อำเภอยิ้ม เมษายน 2555

26 เมษายน 2555 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ ซึ่งห่างจากอำเภอเชียงดาวกว่า 70 กิโลเมตร ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ มีข้อมูลว่าประชากรส่วนใหญ่ของหมู่บ้านเป็นชาวลาหู่นิยมเลี้ยงไก่ . สุกรพื้นเมืองสีดำ และโค-กระบือ โดยเฉพาะกระบือมีกว่า 1000 ตัว และจากการได้พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านก็ทราบว่า เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเกษตรกรได้ขายกระบือออกไปราว 200 ตัว เฉลี่ยราคาตัวละ 20,000 - 30,000 บาท ซึ่งประมาณว่ามีเม็ดเงินจากการซื้อขายราว 4-6,000,000 บาท เหตุเนื่องจากราคาสัตว์ที่สูงขึ้นเป็นสิ่งจูงใจ เพื่อนำเงินไปเปลี่ยนเป็นปัจจัยอื่นที่ต้องการ เปรียบดังว่าการเลี้ยงปศุสัตว์เป็นการออมทรัพย์ของผู้คนบนพื้นที่สูง ที่น่าวิเคราะห์ใส่ใจและคำนึงถึงการเลี้ยงปศุสัตว์กับผลตอบแทนอันคุ้มค่า