ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อำเภอยิ้ม กันยายน 2557/2

23 กันยายน 2557 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้ม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง