ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

อำเภอยิ้ม ธค. 53

15 - 16 ธค. 2553 ออกปฎิบัติการอำเภอยิ้มร่วมหลายหน่วยงาน ณ หมู่ที่ 5 บ้านน้ำรู ตำบลเมืองคอง นับว่าเป็นเส้นทางที่ยากลำบากมากของอำเภอเชียงดาวของที่ผ่านมา ในการออกเยี่ยมราษฎรซึ่งส่วนใหญ่ของหมู่บ้านเป็นพี่น้องชาวลีซู มีการเลี้ยงสุกรเกือบทุกครอบครัว โดยใช้ข้าวโพดอาหารสัตว์เป็นหลัก เสริมด้วยถั่วแดงที่คัดออกจากผลผลิตปกติตามฤดูกาล จึงทำให้เห็นว่าสุกรส่วนใหญ่มีสุขภาพสมบูรณ์กว่าที่อื่นๆ และมีเล้าโรงเรือนที่ค่อนข้างเป็นระบบ