ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อำเภอยิ้ม ตุลาคม 2557

15 ตุลาคม 2557 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านเมืองนะ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองนะ