ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

อำเภอยิ้ม กุมภาพันธ์ 2557

13 กุมภาพันธ์ 2557 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านขุนคอง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งข้าวพวง ซึ่งมี 200 กว่าครัวเรือน ประชากรราวกว่า 1000 คน เป็นพี่น้องลีซอเกือบทั้งหมด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกร ส่วนด้านปศุสัตว์นั้นมีการเลี้ยงโค-กระบือราว 450 ตัว มีการเลี้ยงสุกรเกือบทุกหลังคาและไก่โดยทั่วไป ช่วงนี้ยังเป็นปีใหม่ของพี่น้องลีซอจึงมีการเต้นรื่นเริงและกิจกรรมเตรียมอาหารเพื่อดำหัวผู้ใหญ่บ้านในวันนี้ด้วย