ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2553

พื้นที่เฉพาะเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 ร่วมดำเนินการอบรมเกษตรกรโครงการพื้นที่เฉพาะ ในเขตพื้นที่ชายแดน 5 อำเภอ ของ จ.เชียงใหม่ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไชยปราการ

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553

ประมวลภาพกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ.เชียงใหม่
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2553 หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมดำเนินกิจกรรม เพื่อเป้าหมายทำให้ทุกเขตพื้นที่มีความปลอดภัยปราศจากโรคพิษสุนัขบ้า ภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553

บรรยากาศประกวดปรุงอาหารโดยใช้ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1


7 เมษายน 2553 ท่านปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เปิดและร่วมงานประกวดการปรุงอาหารล้านนา โดยใช้ไก่ประดู่หางดำ เชียงใหม่ 1 โดยมีกิจกรรมอื่นๆประกอบอย่างสนุกสนานและอิ่มอร่อย

เขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 2563ร่วมประชุมโซนสายเหนือ 6 อำเภอ ดำเนินการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ / ล้านนาด็อกเรสคิว ณ เทศบาลตำบลไชยปราการ เพื่อรับทราบหลักเกณฑ์ที่พิจารณาถึงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้สอดคล้องกับความร่วมมือตกลงกับ WHO และ OIE ที่วางเป้ากำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020)