ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เจาะเลือดม้าเมืองงาย
ดำเนินการตามแผนควบคุมโรคโลหิตจางติดต่อในม้า (EIA) ในสวนเกษตรเมืองงาย ตำบลเมืองงาย (ผลจากห้องปฏิบัติการว่าปลอดโรค)

กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ถ้ำแกลบ

25 พค. 2553 แวะเยี่ยม พี่บุญทา ทรายคำ เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรถ้ำแกลบ ม.7 บ้านห้วยลึก ต.ปิงโค้ง ได้พูดคุยเล่าถึงเรื่องอดีตถึงปัจจุบัน ที่ล้มลุกคลุกคลานจากหลากอาชีพ และสุขภาพจากเส้นเลือดตีบแต่ก็โชคดีที่หายได้อย่างรวดเร็ว สุดท้ายก็หวังจะเลี้ยงสุกรเป็นหลัก นับว่าเป็นบุคคลที่เก่งระดับหนึ่งอย่างน้อยก็ผสมเทียมสุกรเองก็แล้วกัน ( 08-9855-7388)

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ต.ปิงโค้ง

ร่วมเทศบาลตำบลปิงโค้ง เพื่อให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสุกรแก่เกษตรกร ม.11 บ้านปางมะกง

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ประชุมสัมนาเครือข่ายไข้หวัดนก18 พฤษภาคม 2553 จัดประชุมสัมนาพบปะกันระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองกับผู้ประกอบการค้าไก่พื้นเมืองและผลิตภัณฑ์ จำนวน 20 ราย เพื่อพูดคุยสาระต่างๆด้านสถานการณ์โรคไข้หวัดนก แก่เกษตรเครือข่าย ซึ่งเป็นส่วนเกี่ยวเนื่องจากโครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการจัดการที่ลดคามเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่นๆในไก่พื้นเมือง ปี 2551 - 2552 ผลของกิจกรรมได้ทำให้ผู้ประกอบการค้าและเกษตรกรได้ทราบถึงข้อมูลของกันและกันแล้ว ยังได้ถ่ายทอดประสบการณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงที่ประสบความสำเร็จด้านอาชีพผลิตไก่ชนเพื่อการค้าของ คุณสุชาติ ชนินทลดาวงค์(08-6179-5486) ของตำบลแม่นะ อ.เชียงดาว ให้เป็นที่ประทับใจน่าติดตามด้านสายพันธุ์และแนวทางส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่

ตรวจเยี่ยมการเคลื่อนย้ายสัตว์21 พฤษภาคม 2553 นายสัตวแพทย์ อภัย สุทธิสังข์ (ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์) พร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมสถานกักกันสัตว์อำเภอเวียงแหง และผู้ประกอบการค้าสัตว์ได้ร่วมพูดคุยถึงแนวทางปฏิบัติด้านการเคลื่อนย้ายสัตว์ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงดาว

ร่วมโครงการรณรงค์ปลูกผักพื้นบ้านฯ

12 พฤษภาคม 2553 ร่วมกิจกรรมของโครงการหลวงฯ ณ พื้นที่บ้านห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง เพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยท่านนายอำเภอ ภาษเดช หงส์ลดารมภ์ ประธานในพิธีครั้งนี้