ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554

อำเภอยิ้ม มค. 54

20 มกราคม 2554 ร่วมหลายหน่วยงานออกบริการอำเภอยิ้ม ณ หมู่ที่ 11 บ้านแม่แมะ ตำบลแม่นะ ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้มีผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายวงค์ แก้วใจมา ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นปราชญ์ด้านอนุรักษ์ปกป้องผืนป่าต้นน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอเชียงดาว ทำให้ได้รับรางวัลมากมายสู่หมู่บ้านแห่งนี้ อาชีพส่วนใหญ่จะปลูกชา(เมี่ยง) กาแฟ กิจกรรมด้านสถานที่พักด้านท่องเที่ยว ด้านการเลี้ยงสัตว์มีการเลี้ยงโคเนื้อพื้นเมืองกว่า 20 ราย มีโคราว 200 ตัว ลักษณะแบบเลี้ยงปล่อยในพื้นที่ป่าธรรมชาติ โคทุกตัวไม่มีการสนตะพาย(สายดัง) เวลาจับหรือควบคุมสัตว์ก็ใช้เชือกทำบ่วงคล้องรอบคอและมีส่วนที่รูดบังคับที่ปากอีกจุดหนึ่ง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาแปลกและแตกต่างจากที่อื่นๆ