ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

อำเภอยิ้ม สค 53

19 สิงหาคม 2553 ร่วมทีมออกปฏิบัติการอำเภอยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านแม่กอนใน ม.2 บ้านแม่ก๋อน ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่