ระวังโรคหูดับ หรือเสียชีิวิตด้วย โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เพื่อสุขภาพควรรับประทานเนื้อและเลือดสุกร ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

มอบพันธุ์สัตว์ปีกโครงการหลวง 17 02 2558
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น